Historie

[:cs]

Něco málo o nás ….

…. a taky trochu o dávné historii českých reggae parties

Kaya (Žižkov) a Vincent (Jamajka) se poprvé setkali v červnu 1989 na Open Air Reggae Festu v Lesním divadle v Řevnicích nedaleko Prahy. V té době ani jeden z nich nebyl DJ a pravděpodobně ani jeden z nich netušil jak to jednou dopadne. Kaya byl zpěvákem reggae a ska kapely AMARILLO a Vincent, čerstvě přijatý student ČVUT, byl moderátorem (MC) festivalu.

Krátce po té Vincent nastoupil ke skupině ŠVIHADLO, ve které působil 26 let do jara 2015. Společně s dalším, také bývalým členem Švihadla, Jirkou Šimsou (dnes Milec čaje), začali hned po revoluci pražskému publiku předvádět pravou jamajskou diskotéku. Šimsa coby SELECTOR pouštěl desky a DJ Vincent pouštěnou hudbu „řádně“ komentoval. Mimochodem, Jirka Šimsa a Tomáš Toula (DJ DOUBLE T) jsou historicky prvními českými pouštěči reggae.

Tady si dovolím odbočku. Na rozdíl od u nás ustálených pojmů převzatých z hip hopu, na Jamajce je SELECTOR ten, který vybírá hudbu, a kterému se u nás říká DJ a DJ je ten, kterému se u nás říká MC a MC je ten, který uvádí na pódium jednotlivé učinkující. Trochu zmatek, že. No nic, konec odbočky.

Reggae diskotéky se na přelomu let 1989 a 1990 přesunuly z KD Spořilov do D klubu na Vinohradech. Se vznikem občanského sdružení Reggae klub se zvýšila četnost parties a na scéně se objevili noví selektoři, jejichž jména vám snad něco řeknou: Martin Tankwey (BABALET), Bourama Badji (HYPNOTIX, BABALET), Jirka Charypar (BABALET, ŠVIHADLO), Strýček Míša (RADIO 1) a v neposlední řadě i DJ Kaya (RADIO 1), nyní již bez Amarilla, které skončilo kdesi v propadlišti dějin.

Kaya s Vincentem se potkávali v různých klubech a na různých pódiích a několik let si víceméně konkurovali. Vše se změnilo v lednu 1998, kdy Kaya pozval Vincenta jako stálého hosta do svých rezidentních čtvrtečních nocí v klubu SWAMP na Smíchově. Přibližně po roce společného hraní začali používat název Jamaica Swamp Safari Sound System pro akce mimo klub Swamp, a to především proto, aby upozornili své fanoušky na to, že hrají taky někde jinde, ale že jsou to stále jedni a titíž DJs (tedy vlasně Selectors 😉 ).

Název sound systemu je odvozen od jména již zmíněného klubu Swamp (btw dnes se jmenuje Le Mirage – Újezd), ale zároveň také od jamajské aligátoří zoo, která je k vidění i v jednom z filmů s Jamesem Bondem (tuším, že je to Žít a nechat zemřít), a která se jmenuje Swaby’s Jamaica Swamp Safari. Najdete ji mezi Ocho Rios a Montego Bay (Kaya jel několikrát kolem, no, Vincent vlastně taky 😛 ). Zkrácení názvu na SWAMP SAFARI SOUND SYSTEM přišlo tak nějak časem samo.

V té době členy SWAMP SAFARI CREW byli Kaya, Vincent (kromě Švihadla je ještě také členem skupiny Dub-O-Net) a Mighty RD a speciálními hosty Jah T z Mnichova a původem z Mali DJ Ama a.k.a 12Play. Kromě toho pod záštitou Vincenta a Kayi vznikla někdy kolem roku 2000 skupina selektorů SWAMP SAFARI FAMILY, něco jako hokejová farma. Členy byli dámy Martina (posléze řádná členka SSSS, ale teď již delší dobu nepouští) a Kordula (ta už taky nehraje) a DJ K-Kamil (momentálně žije převážně v Ústí nad Labem a je znám spíš pod jménem Gunnie a hlavně jako bubeník). Čas od času je můžete potkat nejen na akcích SWAMP SAFARI. V prvních letech nového milénia na větších parties doplňovali SWAMP SAFARI ještě tanečnice Jana a Tereza a tanečník Eda a nepostradatelným členem SWAMP SAFARI CREW byl též řidič, logistik a dnes už zcela rovnoprávný selector Hroutil.

V letech 2005 – 2013 vystupovala Swamp Safari Crew ve složení: Kaya, Vincent, Hroutil a Hopi a občas i se speciálními hosty: další mnichovskou akvizicí, selectorem Woodie, zpěvačkou Lady Black a selectorem z Buštěhradu Oran-Jah-Dou.

V současnosti nejčastěji pouštíme jako trio:

muffin2015

Vincent, Hroutil, Kaya

Členové SWAMP SAFARI vlastní více než 4500 originálních CDs (už dávno jsme je přestali počítat) především s jamajskou hudbou počínaje ska, přes blue beat, rocksteady, roots reggae, dancehall, lover’s rock, ragga, bogle apod., také s hudbou africkou: yu yu, soukous, jive, chimurenga atd. i s karibskou a latinsko-americkou: soca, salsa, rumba, samba, cha cha cha, calypso apod. a nějaký ten hip hop a r&b se také najde. Od července 2002 disponuje SWAMP SAFARI CREW  celkem slušnou DJ konzolí: 5 přehrávačů Omnitronic DJS-1100 Scratch Workstation, mix pult Rodec MX 180 MK III, multiefekt Korg Kaoss Mixer II, mix pult Omnitronic PM-660 PRO a 2 klasické mikrofony Shure SM 58. V případě, že jsou klub nebo festivalová stage vybaveny projekční technikou, můžeme doprovázet naší show promítáním jamajských hraných filmů, videoklipů nebo koncertů (více než 50 titulů na originálních nosičích DVD nebo VHS).

Od září 2013 nejčastěji používáme multifunkční kontroler Pioneer XDJ-R1.

SWAMP SAFARI SOUND SYSTEM vystupuje pravidelně v pražských klubech a občas také v Brně, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem, Chrudimi, Nymburce, Pardubicích, Hradci Králové, Dvoře Králové, Mariánských Lázních a dalších městech (řádově stovky vystoupení). Zahraniční zkušenosti má z klubů např. ve Vídni (AT) nebo Rotterdamu (NL) a hraje i na festivalech např. Reggae Ethnic Session (2001 – 2003, 2009), Reggae Meeting (2003, 2005, 2007, 2008), Pohoda – Trenčín (SK) (2002), Open Air Field (2001), Sázava Fest (jarní i letní 2004 – 2006, podzimní 2005, 2006, jarní 2007 a 2009), Go Planet Roxy (2003), Bob Marley Forever (2003, 2004), Urban Rapublic (2005, 2006), Unite Fest (2005), Mighty Sounds (2005 – 2013), Mezi ploty (2008, 2009), Colours of Ostrava (2009), Muffin Open Air (2009, 2013 – 2015) atd. atd…

Jsme pyšní na to, že jsme vystupovali i s reggae hvězdami nejvyšší světové kategorie, jako např. Burning Spear, Black Uhuru, Luciano, Mad Professor, Bushman, Anthony B., Derrick Morgan, Horace Andy ……

A ještě také: V letech 2007 – 2009 měl Vincent svojí dvoustranu Jamrock v časopise Rock & Pop. Kaya je od roku 2006 garantem sekce Ska & Reggae v Akademii populární hudby (to jsou ti, co udělují Anděly) a od roku 2009 zasedá jako zástupce České republiky v porotě European Reggae Contest.

…. a pokud nás pozvete, můžeme hrát i u vás!!!!!

© DJ Kaya , leden 2002 – červen 2016

[:en]

A little bit about us….

…. and also a bit of ancient history Czech reggae parties

Kaya (Zizkov, Prague) and Vincent (Portland, Jamaica) first met in September 1989 on the Open Air Reggae Fest at Revnice. At that time none of them was a DJ, and probably would never expected such a turn. Kaya was a vocalist of the reggae ska band AMARILLO and Vincent the festival MC just started his studies at the Czech Technical University of Prague.

Some time after Vincent joined the band SVIHADLO, where he performers until now, and together with other former member of Svihadlo Jirka Simsa (nowadays Tea ingle ) introduced to the Prague public first original Jamaican dance. Simsa being the DJ and Vincent a MC „properly“ commenting on the music.

By the way Jirka Simsa and Tomas Toula (DJ DOUBLE T) are historically the first Czech players of reggae.

At this point I would like to point out that instead of the steady terms taken from hip hop, in Jamaica the SELECTOR is the person selecting the music and which we here call DJ, and DJ is the one who we here call MC, and MC is the one that presents performers to the public. Quite confusing isn’t it??

During the 1989 and 1990 reggae discotheques moved from Sporilov house of culture to the D club in Vinohrady. With the foundation of the civil Reggae club union the frequency of discotheques also multiplied, and new selectors appeared on the scene such as: Martin Tankwey (BABALET), Bourama Badji (BABALET, HYPNOTIX), Jirka Charypar (BABALET, SVIHADLO), Uncle Mísha (RADIO 1) and last but not least DJ Kaya (RADIO 1), these days already without Amarillo.

Kaya and Vincent were meeting each other on various stages and for couple of years more or less competed with each other. Everything changed in January 1998, when Kaya invited Vincent as a regular guest to his residential Thursday nights at the SWAMP Smichov. Somewhere about that time they also started using the name Jamaica Swamp Safari Sound System when playing outsider Swamp, more or less, because they wanted to drew attention to the fact they were also playing somewhere else, but are the same Dj (or Selectors)

The name of the sound system is taken from the now again existing club Swamp, but also from the Jamaica alligator’s zoo, from the James Bond movie that is called Jamaica Swamp Safari. It can be found between Ocho Rios and Montego Bay (Few times Kaya drove around, and supposably Vincent as well The name was shortened to SWAMP SAFARI SOUND SYSTEM.

Members of the SWAMP SAFARI CREW are Kaya, Vincent (together with Svihadlo is also a singer of Dub-O-Net band), Mighty RD that has not been playing for a while, special guest from Munich Jah T and DJ Ama a.k.a 12Play from Mali. Around the year 2000 arise the new SWAMP SAFARI FAMILY something like the hockey farm. Members were ladies Martina (at present full member of Swamp Safari) and Kordula (not playing at the moment) and DJ K-Kamil (now lives in Ustí nad Labem, North Bohemia). At the SWAMP SAFARI venues you can time to time meed the dancers Jana, Tereza and Eda. Last but not least member of the SWAMP SAFARI CREW, driver, logistician, and now the equal selector is Hroutil.

Since 2005 Swamp Safari Crew are Kaya, Vincent, Hroutil & Hopi.


Members of SWAMP SAFARI own more than 4500 original CDs, mostly of the original Jamaican music such as ska, blue beat, rock steady, roots reggae, dancehall, lover’s rock, ragga, bogle etc., but also with the african music: yu yu, soukous, jive, chimurenga etc. as well as Latino American: soca, salsa, rumba, samba, cha cha cha, calypso etc., hip hop a r&b can be found too. From July 2001 SWAMP SAFARI CREW owns one of the best DJ consoles in Czech Republic: 5 CD players Omnitronic DJS-1100 Scratch Workstation, mix Rodec MX 180 MK III, mix Omnitronic PM-660 PRO, multi effect Korg Kaoss Mixer II a 2 mikes Shure SM 58.

In case a club or festival stage is equipped with the projection technology, we can provide the projection of some Jamaican movies, music video and concerts (more than 40 titles on original DVD or VHS tapes).

SWAMP SAFARI SOUND SYSTEM plays regularly in most of the Prague clubs, but also in Brno, Ostava, Ustí nad Labem, Chrudim, Nymburk, Pardubice, Hradec Kralove, Dvur Kralove and other cities (hundreds of performances). Abroad we have played in Wiena (AT), Rotterdam (NL), festivals such as Reggae Ethnic Session (2001 – 2003, 2009), Reggae Meeting (2003, 2005, 2007, 2008), Pohoda – Trencin (SK) (2002), Open Air Field (2001), Sazava Fest (spring and summer 2004 – 2006, autumn 2005, 2006, spring 2007, 2009), Go Planet Roxy (2003), Bob Marley Forever (2003, 2004), Urban Rapublic (2005, 2006), Unite Fest (2005), Mighty Sounds (2005 – 2009) Mezi ploty (2008, 2009), Colours of Ostrava (2009), Muffin (2009) etc. etc.

We are very proud that we were able to play alongside top reggae stars such as Burning Spear, Black Uhuru, Luciano, Mad Professor, Bushman, Anthony B., Derrick Morgan, Horace Andy …….

… and in case you will invite us, we can play for you too!!!!!!

2009 update: by the way Vincent writes monthly two pages Jamrock to the Rock & Pop magazine. Since 2006 Kaya is the head of Ska & Reggae section of Czech Pop Music Academy (The Czech Recording Academy) and since 2009 also works in the European Reggae Contest finals jury as a representative of the Czech Republic

V letech 2005 – 2013 vystupovala Swamp Safari Crew ve složení: Kaya, Vincent, Hroutil a Hopi a občas i se speciálními hosty: další mnichovskou akvizicí, selectorem Woodie, zpěvačkou Lady Black a selectorem z Buštěhradu Oran-Jah-Dou.

V současnosti nejčastěji pouštíme jako trio:

muffin2015

Vincent, Hroutil, Kaya

Členové SWAMP SAFARI vlastní více než 4500 originálních CDs (už dávno jsme je přestali počítat) především s jamajskou hudbou počínaje ska, přes blue beat, rocksteady, roots reggae, dancehall, lover’s rock, ragga, bogle apod., také s hudbou africkou: yu yu, soukous, jive, chimurenga atd. i s karibskou a latinsko-americkou: soca, salsa, rumba, samba, cha cha cha, calypso apod. a nějaký ten hip hop a r&b se také najde. Od července 2002 disponuje SWAMP SAFARI CREW  celkem slušnou DJ konzolí: 5 přehrávačů Omnitronic DJS-1100 Scratch Workstation, mix pult Rodec MX 180 MK III, multiefekt Korg Kaoss Mixer II, mix pult Omnitronic PM-660 PRO a 2 klasické mikrofony Shure SM 58. V případě, že jsou klub nebo festivalová stage vybaveny projekční technikou, můžeme doprovázet naší show promítáním jamajských hraných filmů, videoklipů nebo koncertů (více než 50 titulů na originálních nosičích DVD nebo VHS).

Od září 2013 nejčastěji používáme multifunkční kontroler Pioneer XDJ-R1.

SWAMP SAFARI SOUND SYSTEM vystupuje pravidelně v pražských klubech a občas také v Brně, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem, Chrudimi, Nymburce, Pardubicích, Hradci Králové, Dvoře Králové, Mariánských Lázních a dalších městech (řádově stovky vystoupení). Zahraniční zkušenosti má z klubů např. ve Vídni (AT) nebo Rotterdamu (NL) a hraje i na festivalech např. Reggae Ethnic Session (2001 – 2003, 2009), Reggae Meeting (2003, 2005, 2007, 2008), Pohoda – Trenčín (SK) (2002), Open Air Field (2001), Sázava Fest (jarní i letní 2004 – 2006, podzimní 2005, 2006, jarní 2007 a 2009), Go Planet Roxy (2003), Bob Marley Forever (2003, 2004), Urban Rapublic (2005, 2006), Unite Fest (2005), Mighty Sounds (2005 – 2013), Mezi ploty (2008, 2009), Colours of Ostrava (2009), Muffin Open Air (2009, 2013 – 2015) atd. atd…

Jsme pyšní na to, že jsme vystupovali i s reggae hvězdami nejvyšší světové kategorie, jako např. Burning Spear, Black Uhuru, Luciano, Mad Professor, Bushman, Anthony B., Derrick Morgan, Horace Andy ……

A ještě také: V letech 2007 – 2009 měl Vincent svojí dvoustranu Jamrock v časopise Rock & Pop. Kaya je od roku 2006 garantem sekce Ska & Reggae v Akademii populární hudby (to jsou ti, co udělují Anděly) a od roku 2009 zasedá jako zástupce České republiky v porotě European Reggae Contest.

…. a pokud nás pozvete, můžeme hrát i u vás!!!!!

© DJ Kaya , leden 2002 – červen 2016

[:]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..